Kúpime ornú pôdu do 100 ha, Nitriansky kraj

Nové Zámky

Kúpime ornú a poľnohospodársku pôdu vo výmere od 2 ha do 100 ha v Nitrianskom alebo Trnavskom kraji.Bližšie informácie na: 0903 721 144 michal.ruzek@mitan.sk...

Kúpime ornú pôdu do 100 ha, Trnavský kraj

Galanta

Kúpime ornú a poľnohospodársku pôdu vo výmere od 2 ha do 100 ha v Trnavskom alebo Nitrianskom kraji.Bližšie informácie na: 0903 721 144 michal.ruzek@mitan.sk...