Nové byty

Prípravu bytovej investičnej výstavby začala spoločnosť MITAN už v roku 1997 bytovým objektom so 112 bytmi v Bratislave Ružinove na Sputnikovej ulici. V tejto lokalite sme investične pripravili výstavbu 350 bytov.

Pre podporu predaja nových bytov využívame vlastnú internetovú stránku www.novebyty.sk


Nové byty

Bytový dom „112 bytov“ na Sputnikovej ulici v Bratislave Ružinove.
Nové byty

Bytový dom na Sputnikovej ulici v Bratislave Ružinove.
Nové byty

Bytový dom s podzemnými garážami na ul. Planét v Bratislave Ružinove. Architektonické dielo vzniklo spoluprácou urbanistického ateliéru AUREX so švajčiarskym architektom.
Nové byty

Polyfunkčný dom GLORIA bol vo svojej dobe najvyššou obytnou budovou v Bratislave.
Nové byty

Polyfunkčný dom DOMINANT sa stal dominantou Námestia hraničiarov v centre Petržalky. Generálnym dodávateľom bola spoločnosť METROSTAV.
Nové byty

Výnimočný projekt bytového komplexu bol realizovaný v rokoch 2009 - 2010 ako pilotný projekt renomovanej rakúskej spoločnosti ARWAG. Vynikal najmä kvalitou vyhotovenia. Nachádza sa v Bratislave - Staré Mesto, ul. 29.augusta.
Nové byty

Projekt polyfunkčného domu ABA na Betliarskej ul. v Petržalke.
Nové byty

Bytový dom Hischemandl na Palárikovej ulici kolaudovaný v roku 2016.

Obchodné a priemyselné objekty

Prípravou obchodno-industriálneho parku OIP VAJNORY sme v roku 1998 na dopyt po stavebných pozemkoch na komerčné využitie. Spokojní klienti sú dôkazom správnosti nášho umiestnenia parku. V súčastnosti ponúkame pozemky pre industriálne a logistické objekty i mimo Bratislavy.


Obchodné a priemyselné objekty

Veľkokapacitná hala pre skladovanie s administratívou spoločnosti AS TRADING.
Obchodné a priemyselné objekty

Hala pre skladovanie a netradične riešený objekt pre administratívu spoločnosti OEZ, ktorá si ako prvá vybudovala sídlo v OIP Vajnory.
Obchodné a priemyselné objekty

Hala pre výrobu a skladovanie s administratívnou budovou spoločnosti SIKA.
Obchodné a priemyselné objekty

Objekt pre podnikovú predajňu spoločnosti BARIMEX.
Obchodné a priemyselné objekty

Moderná hala pre skladovanie a zaujímavo architektonicky riešená administratívna budova spoločnosti Krugel Exim.
Obchodné a priemyselné objekty

Hala spoločnosti SCHOMBURG.
Obchodné a priemyselné objekty

Hala spoločnosti SAMPET.

Administratívne budovy

Vychádzame z presvedčenia, že najdôležitejším faktorom úspešnosti diela je výber správneho miesta.


Administratívne budovy

Príklad netradičného prístupu k modernizácii Starého Mesta. Administratívna budova v Bratislave na Dunajskej ulici. Príprava vynikajúceho architektonického stvárnenia a osadenia objektu do jestvujúcej staršej zástavby je dielom architektonickej kancelárie arch. Juraja Jančinu a investičnej a realitnej spoločnosti MITAN.
Administratívne budovy

Administratívna budova v Bratislave Petržalke na Panónskej ceste. Pozemok pri hlavnej ceste, s prístupom zo štyroch strán, poskytol možnosť vybudovať objekt s celkovou kapacitou 25 000 m2 podlahovej plochy.

Rozvoj vidieka


Rozvoj vidieka

Rodinné farmy. Na rozľahlom 40 ha pozemku ideálneho tvaru v Budmericiach sa budujú inžienirske siete pre štyri rodinné farmy – dve charakteru chov a tréning športových koní a dve s náplňou pestovanie liečivých bylín.
Rozvoj vidieka

Športové letisko Budmerice je územne pripravené vedľa rodinných fariem.
Rozvoj vidieka

Rodinné domy v obci Jablonec v blízkosti Trnavy na území o rozlohe vyše 40 000 m2.Schválením nového územného plánu sa bývalé polia pri obci zmenili na lukratívne stavebné pozemky s vybudovanými inžinierskymi sieťami.
Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Vyše 30-ročné skúsenosti zaručujú, že spoločnosť MITAN je serióznou realitnou kanceláriou, ktorá dokáže bezpečne zastrešiť predaj, kúpu či prenájom akéhokoľvek druhu nehnuteľnosti a zabezpečiť všetky potrebné úkony s tým spojené.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.