REFERENCIE

Administratívne budovy

Vychádzame z presvedčenia, že najdôležitejším faktorom úspešnosti diela je výber správneho miesta.

Príklad netradičného prístupu k modernizácii Starého Mesta. Administratívna budova v Bratislave na Dunajskej ulici. Príprava vynikajúceho architektonického stvárnenia a osadenia objektu do jestvujúcej staršej zástavby je dielom architektonickej kancelárie arch. Juraja Jančinu a investičnej a realitnej spoločnosti MITAN.

Administratívna budova v Bratislave Petržalke na Panónskej ceste. Pozemok pri hlavnej ceste, s prístupom zo štyroch strán, poskytol možnosť vybudovať objekt s celkovou kapacitou 25 000 m2 podlahovej plochy.

Obchodné a priemyselné objekty

PRÍPRAVOU OBCHODNO-INDUSTRIÁLNEHO PARKU OIP VAJNORY SME V ROKU 1998 NA DOPYT PO STAVEBNÝCH POZEMKOCH NA KOMERČNÉ VYUŽITIE. SPOKOJNÍ KLIENTI SÚ DÔKAZOM SPRÁVNOSTI NÁŠHO UMIESTNENIA PARKU. V SÚČASNOSTI PONÚKAME POZEMKY PRE INDUSTRIÁLNE A LOGISTICKÉ OBJEKTY I MIMO BRATISLAVY.

Veľkokapacitná hala pre skladovanie s administratívou spoločnosti AS TRADING.

Hala pre skladovanie a netradične riešený objekt pre administratívu spoločnosti OEZ, ktorá si ako prvá vybudovala sídlo v OIP Vajnory.

Hala pre výrobu a skladovanie s administratívnou budovou spoločnosti SIKA.

Objekt pre podnikovú predajňu spoločnosti BARIMEX.

Moderná hala pre skladovanie a zaujímavo architektonicky riešená administratívna budova spoločnosti Krugel Exim.

Hala spoločnosti SCHOMBURG.

Hala spoločnosti SAMPET.

Nové byty

Prípravu bytovej investičnej výstavby začala spoločnosť MITAN už v roku 1997 bytovým objektom so 112 bytmi v Bratislave Ružinove na Sputnikovej ulici. V tejto lokalite sme investične pripravili výstavbu 350 bytov. Pre podporu predaja nových bytov využívame vlastnú internetovú stránku www.novebyty.sk

Bytový dom „112 bytov“ na Sputnikovej ulici v Bratislave Ružinove.

Bytový dom na Sputnikovej ulici v Bratislave Ružinove.

Bytový dom s podzemnými garážami na ul. Planét v Bratislave Ružinove. Architektonické dielo vzniklo spoluprácou urbanistického ateliéru AUREX so švajčiarskym architektom.

Polyfunkčný dom GLORIA bol vo svojej dobe najvyššou obytnou budovou v Bratislave.

Polyfunkčný dom DOMINANT sa stal dominantou Námestia hraničiarov v centre Petržalky. Generálnym dodávateľom bola spoločnosť METROSTAV.

Výnimočný projekt bytového komplexu bol realizovaný v rokoch 2009 - 2010 ako pilotný projekt renomovanej rakúskej spoločnosti ARWAG. Vynikal najmä kvalitou vyhotovenia. Nachádza sa v Bratislave - Staré Mesto, ul. 29.augusta.

Projekt polyfunkčného domu ABA na Betliarskej ul. v Petržalke.

Bytový dom Hischemandl na Palárikovej ulici kolaudovaný v roku 2016.

Rozvoj vidieka

Rodinné farmy. Na rozľahlom 40 ha pozemku ideálneho tvaru v Budmericiach sa budujú inžienirske siete pre štyri rodinné farmy – dve charakteru chov a tréning športových koní a dve s náplňou pestovanie liečivých bylín.

Športové letisko Budmerice je územne pripravené vedľa rodinných fariem.

Rodinné domy v obci Jablonec v blízkosti Trnavy na území o rozlohe vyše 40 000 m2.Schválením nového územného plánu sa bývalé polia pri obci zmenili na lukratívne stavebné pozemky s vybudovanými inžinierskymi sieťami.